U narednim prilozima mogu se pogledati statističke analize evaluacionih listova radionica i simpozijuma sa temom “Rekultivacija starih banatskih parkova“ u organizaciji Pokreta gorana i centra volontera Pančeva.
Takođe, u prilozima se nalaze blanko finalni evaluacioni list i blanko evaluacioni listovi sa edukativnih događaja.

Evaluacija 2

Evaluacija workshop 2

I Workshop evaluation

II Workshop evaluation

Report on English

Symposium evaluation 2