Povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine, gorani i volonteri organizuju manifestaciju „Izađimo na reku”. Toga dana sprovodimo akciju uređenja obale Tamiša, sakupljanjem smeća i sekundarnih sirovina.


Na prošlogodišnjoj akciji učestvovalo je preko 800 v olontera. Naša organizacija je obavila čišćenje i separaciju otpada na tamiškom keju i u naselju Tesla, gde je prikupljena velika količina otpada.

 

 


Osim radne akcije organizujemo kreativnu radionicu oslikavanja limenih kontejnera motivima očuvanja životne sredine. Za ljubitelje sporta i rekreacije organizujemo takmi-čenje u sportskom ribolovu, navlačenju kanapa takmičenje u trčanju na 500 metara.