• Ciljevi ekoloških radionica su: razvijanje ekološke svesti, razvijanje odgovornog odnosa prema okruženju i spremnosti za očuvanje žive i nežive prirode, uočavanje činjenice da je čovek deo prirode i da treba da je čuva da bi opstao,podstrehivanje na kreativno korišćenje materijala iz svakodnevnog života, povezivanje teoretskog znanja sa praktičnim rešenjima.
  • Smatramo da je to veoma važna tema u procesu obrazovanja i vaspitanja, jer podstiče pravilno formiranje stavova učenika u odnosu nazaštitu sredine u kojoj živimo i radimo. Promocijom plana i programa rada ekoloških radionica podiže se nivo ukupne ekološko-zdravstvene kulture, nameće se prevencija zagađenosti prirode kao stil života i način razmišlјanja mladih.
  • Ekološku svest čine ne samo saznanja o odnosu prirode i društva, o narušavanju ekološke ravnoteže i potrebi zaštite životne sredine, već i savest, odnosno spremnost pojedinca da se u toj zaštiti angažuje i da se odgovorno i ekološki opravdano odnosi prema sredini u kojoj živi.

Ovim oblikom obrazovanja utičemo na:

1.Sticanje elementarnih znanja i veština u oblasti ekologije
2.Razvijanje zdravih navika kod mladih za očuvanjem životne sredine
3.Razvijanje veština za timski rad
4.Prenošenje stečenog znanja na mlade u lokalnoj zajednici, roditelje, prijatelje i ostale.
5.Razvijanje pozitivnog mišljenja o očuvanju prirode i njenih resursa.

Eko- radoinice sprovode tim-lideri naše organizacije zaduženi za organizovanje i realizovanje edukativnih sadžaja. Radionice se realizuju u pančevačkim osnovnim školama, sa učenicima od petog do osmog razreda.