“Dišimo punim plućima” je projekat koji se realizovao od strane Pokreta gorana i Centra volontera Pančevo u periodu od novembra 2010. godine do marta 2011. godine, koji je sufinansiran od strane „Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj“. Cilj projekta je povećanje nivoa informisansti i edukacije lokalnog stanovništva kako da svojom aktivnošću daju doprinos zaštiti i unapređenju zelenih pojaseva.

Osnovne projektne aktivnosti su se sprovodile na teritoriji opštine Pančevo, na relaciji Pančevo-Starčevo.U Starčevu je izvršena glavna akcija ovog projekta podizanje zelenog zaštitnog pojasa oko sportskog terena “FK Borac”. Posađeno je 140 sadnica sibirskog bresta i 110 sadnica javora. Edukativne radionice o vrednosti i značaju šuma, kao i o načinu sađenja i održavanja sadnica realizovane su u osnovnoj školi „Vuk Stefanović Karadžić“ u Starčevu i u osnovnoj školi „Isidora Sekulić“ u Pančevu.

 

U projektu je učestvovalo oko 50 učesnika . Pored aktivista, volontera Pokreta gorana i Centra volontera Pančevo i učenika OŠ “Isidora Sekulilć” iz Pančeva na podizanju zelenog pojasa veliki doprinos su dali i meštani Starčeva i to članovi izviđača Starčevo, pčelari Starčeva, fudbaleri FK Starčeva, kao i učenici OŠ „Vuk Stefanović Karadžić”.