• Od juna; 2007.godine počeo je sa realizacijom regionalni projekat „Širenje mreže zelenih telefona“, koji je podržao Regionalni centar za životnu sredinu za Istočnu i Centralnu Evropu, a koji je finansiran kroz SECTOR program koji je osnovala Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju; (SIDA).
  • Projekat se realizuje u saradnji sa Mrežom zelenih telefona iz Hrvatske, koju predstavlja ekološka organizacija „Eko-Pan Karlovac“ iz Karlovca.
  • U projekat su trenutno iz Vojvodine uključene dve goranske organizacije, Pokret gorana Novog Sada i Pokret gorana i centar volontera Pančeva. Ove dve organizacije služe kao servis građanima za pomoć u rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine (očuvanje zelenih površina, zagađenje vode i vazduha, otpad i divlje deponije, buka, bespravna gradnja).
  • 2007. godine su obavljene tehničke pripreme koje su bile neophodne za početak rada servisa, i od AD “Telekom Srbije” odobren je inteligentni broj koji je otvoren za pozive građana, jedinstven za teritoriju Vojvodine
    0700 123456.
  • Građani se putem jedinstvenog broja obraćaju našoj organizaciji radi prijave ekološkog problema, a sve više nam se obraćaju za savete kako mogu sami da reše određen problem. Upravo ovo navodi na činjenicu da je u rešavanju problema zagađenja životne sredine, kao i komunikaciji između građana i vlasti potreban i partner kome obe strane veruju, ali je odvojen i objektivan u svojim stavovim. Svojim kapacitetom (kancelarije, oprema, stručnjaci, volonteri) Pokret goranana i centar volontera predsavlja organizaciju koja može da iznese zahtevan projekat kao što je “Servis zelenih telefona”
  • Od 2008. godine, kada je prestalo finansiranje od strane Regionalnog centra za životnu sredinu, Pokret gorana i centar volontera Pančevo svojim sredstvima i volonterima nastavlja realizaciju projekta i dalje prima prijave građana i uspešno rešava veći deo prijava.