Međunarodni projekti

Home/Međunarodni projekti
Međunarodni projekti2017-10-05T12:28:38+02:00
512, 2015

Project „Parks for future“

5. decembar 2015.|

 „Arrangements of parks as measure for life quality improvement of Banat citizens – Parks for future“ Pokret gorana i centar volontera Pančevo je 2012.godine bio vodeći partner međunarodnog projekta "Uređenje parkova kao mera za unapređenje kvaliteta života građana Banata-Parkovi za budućnost", u prekograničnoj saradnji Rumunija-Srbija, koji se finansira iz IPA fonda. Projekat je trajao od decembra 2012.godine do juna 2014.godine.                                               Opšti cilj projekta: Unapređenje kvaliteta života i razvoj zdravog prirodnog okruženja u regionu Banata (srpskog i rumunskog).  Posebni ciljevi: - Zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa, - Obrazovna i kulturna prekogranična saradnja, - Zaštita i očuvanje granične prirodne okoline. Rezultati projekta: Studija o rekultivaciji starih austrijskih parkova,  nabavka montažno-demontažne bine i amfiteatar sa ozvučenjem, 400 novih sadnica drveća i žbunja, renoviran park i parkovski mobilijar, 125 učesnika na zajedničkim događajima, instaliran solarni punjač za mobilne telefone i internet mreža, 20 edukovanih stručnjaka za rekonstrukciju starih parkova.                      

2110, 2013

„DayCul„Training

21. oktobar 2013.|

DayCul Pokret gorana i centar volontera Pančeva je u periodu od 08.04. do 15.04. 2013. godine u Pančevu realizovao  trening/seminar pod nazivom „DayCul – Act Daily, Think Interculturally“ u okviru programa "Youth in Action" ("Mladi u akciji") koji sprovodi agencija EACEA Evropske komisije u Briselu.           Trening je realizovan u prostorijama Doma omladine, a učesnici iz Srbije, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Kipra, Italije, Rumunije i Hrvatske bili su  smešteni u Hotelu „Family Garden„, koji se nalazi u Goranskom parku. Učesnici treninga  su osam dana  živeli i radili zajedno i učili jedni od drugih, i na taj način ojačali ideju da su svi građani Evropske zajednice - drugačiji, ali ipak svi jednaki. Trening je imao fokus na stereotipe, predrasude, diskriminaciju  i sve moguće oblike isključivosti. Učesnici su postali svesni ovih ograničenja i postaće aktivni multiplikatori evropskih vrednosti u lokalnoj zajednici. Cilj projekta je bio razvoj interkulturalne kompetencije mladih i njihovih lidera za organizovanje međunarodnih projekata za mlade putem korišćenja kulturološke različitosti iz perspektive realnog svakodnevnog života i korišćenja  istog kao alata za otkrivanje identiteta (postati svestan svoje sopstvene kulture tako da postaneš otvoren za druge koji se od tebe razlikuju). Mladi ljudi su imali mogućnost da istraže fenomen kulture i kulturnih razlika iz perspektive svakodnevnog života.        

Go to Top