Tradicionalna velika akcija Foruma poslovnih lidera pod nazivom „Naš Beograd“održana je 12.juna 2010. godine na nekoliko lokacija u Beogradu i okupila više od 400 volontera-zaposlenih u Erste banci, Holcim Srbija, Lafarge, Coca-cola Helenic, Philip Moris internacional Državnoj Lutriji srbije. Cilj akcije „Naš Beograd“ je promovisanje koncepta volontiranja zaposlenih u domaćem poslovnom sektoru, kao i podsticanje građanskog aktivizma i povezivanje privatnog, javnog i civilnog setora u rešavanju problema lokalne zajednice.