Projekat „Goranski eko-kamp“ Deliblatska peščara je projekat koji postoji u kontinuitetu od 2000 godine. „Goransi eko-kamp„ je kamp edukativnog karaktera i obuhvata različite oblasti (ekologiju, šumarstvo , medicinu, biolgiju, mikologiju, astronomiju, paleontologiju, psihologiju…). Cilj kampa je da pripremi mlade za buduća zanimanja i pruži im mogućnost da postanu stručnjaci u određenoj oblasti.


Predavači su stručnjaci iz gore navedenih oblasti:

  • -prof.dr. Stevan Dožić-Šumarski fakultet Beograd,
  • -prof.dr. Aleksandar Krapež-mikolog,
  • -dr.med.Mirjana Anđelković,
  • -psiholog-Jelena Novakov,
  • -prof.dr. Nevenka Đerić-Geološki fakultet Beograd,
  • -dipl.ing.Biljana Grujić

i mnogi drugi saradnici i stručnjaci Pokreta gorana Srbije.
Edukacija mladih na kampu se odvija kroz radionice i terenski rad.
Zahvaljujući istraživanjima na eko-kampu 2005.god. otkrivene su retke vrste gljiva , beli (pustinjski) tartuf i mala puhara koja je endemska vrsta ovog dela Evrope. Ovi rezultati pokazuju da eko-kamp ima svoju održivost i da postiže predviđene ciljeve. Sve aktivnosti koje se odvijaju na kampu se mesecima unapred planiraju kao i sve aktivnosti projekta.
Kamp se realizuje u poslednjoj nedelji avgusta.