Podizanje vetrozaštitnog pojasa na novoj gradskoj deponiji

Pošumljavanje je urađeno 10.12.2009. Ukupno je posađeno 1870 sadnica : crnog bora (Pinus nigpa), belog bora (Pinus silvestris) i sibirskog bresta (Ulmus sibirica).

U sadnji su učestvovali aktivisti Pokreta gorana Pančevo, Šumarski fakultet Beograd i JKP Higijena Pančevo.