„Arrangements of parks as measure for life quality improvement of Banat citizens – Parks for future

Pokret gorana i centar volontera Pančevo je 2012.godine bio vodeći partner međunarodnog projekta „Uređenje parkova kao mera za unapređenje kvaliteta života građana Banata-Parkovi za budućnost“, u prekograničnoj saradnji Rumunija-Srbija, koji se finansira iz IPA fonda. Projekat je trajao od decembra 2012.godine do juna 2014.godine.

                                             

Opšti cilj projekta: Unapređenje kvaliteta života i razvoj zdravog prirodnog okruženja u regionu Banata (srpskog i rumunskog). 

Posebni ciljevi: – Zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa, – Obrazovna i kulturna prekogranična saradnja, – Zaštita i očuvanje granične prirodne okoline.

Rezultati projekta: Studija o rekultivaciji starih austrijskih parkova,  nabavka montažno-demontažne bine i amfiteatar sa ozvučenjem, 400 novih sadnica drveća i žbunja, renoviran park i parkovski mobilijar, 125 učesnika na zajedničkim događajima, instaliran solarni punjač za mobilne telefone i internet mreža, 20 edukovanih stručnjaka za rekonstrukciju starih parkova.