Medjunarodni projekti

Project „Parks for future“

 „Arrangements of parks as measure for life quality improvement of Banat citizens – Parks for future“ Pokret gorana i centar volontera Pančevo je 2012.godine bio vodeći partner međunarodnog projekta "Uređenje parkova kao mera za unapređenje kvaliteta života građana Banata-Parkovi za budućnost", u prekograničnoj saradnji Rumunija-Srbija, koji se finansira iz IPA fonda. Projekat je trajao od [...]

Project „Parks for future“2023-12-27T19:25:30+01:00

„DayCul„Training

DayCul Pokret gorana i centar volontera Pančeva je u periodu od 08.04. do 15.04. 2013. godine u Pančevu realizovao  trening/seminar pod nazivom „DayCul – Act Daily, Think Interculturally“ u okviru programa "Youth in Action" ("Mladi u akciji") koji sprovodi agencija EACEA Evropske komisije u Briselu.           Trening je realizovan u prostorijama [...]

„DayCul„Training2017-12-05T13:15:10+01:00
Go to Top