Kroz projekat „Zeleni telefon“ Pokret gorana i centar volontera Pančeva sa Pokretom gorana Novog Sada od 2007. godine služi kao servis građanima za pomoć u rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine. Na broj 0700-123456, koji važi za celu teritoriju Vojvodine, građani mogu da upute primedbe na temu narušavanja zelenih površina, zagađenja vode i vazduha, pojavu divljih deponija, buke, bespravne gradnje.
Većina primljenih prijava se uz pomoć nadležnih službi uspešno rešava. Na ovaj način omogućujemo javnosti da učestvuje u donošenju odluka o zdravoj i održivoj upotrebi prirodnih resursa naše okoline, kao i da se uspostavi odgovarajući protok informacija između građana, javnih preduzeća i nadležnih organa. Sve veći broj poziva građana i njihovih rešenih problema pokazuje da je Pokret gorana i centar volontera
Pančeva partner kome obe strane veruju, ali istovremeno nezavisan i objektivan u svojim stavovima.