Pokret gorana i centar volontera Pančevo u saradnji sa JKP-om „Higijena“ 
organizovao je u četvrtak, 12. novembra,  završnu akciju čišćenja tamiškog keja u 
sklopu projekta „Čišćenje gradskog dela Tamiša i izletišta Bela stena na Dunavu“ 
koji je odobrilo Ministarstvo  građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U akciju 
su se uključili učenici Poljoprivredne škole „Josif Pančić“ i Gimnazije „Uroš 
Predić“ organizovano sa svojim profesorima ili samoinicijativno na poziv sa 
društvenih mreža.

Tamiški kej je čišćen od mosta do Brodoremonta i u jednočasovnoj akciji oko 
30 volontera sakupilo je oko 20 džakova otpada sa gornjeg i donjeg šetališta, zelenih 
površina, dečjih i sportskih igrališta.