U četvrtak, 19. decembra, održana je manifestacija Pokreta gorana i centra 
volontera Pančevo koja predstavlja jednu od aktivnosti na projektu „Čuvajmo ozon, čuvajmo 
naše zdravlje“ koji je podržao Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Pančeva. Ostale 
aktivnosti na projektu su strip  radionice i eko kviz u koji su uključena deca iz osnovnih škola sa 
teritorije grada Pančeva.
U Domu omladine profesorka geografije Branka Marković održala je predavanje o 
ozonskom omotaču, njegovom nastanku, ugroženosti, štetnosti UV zračenja i načinima zaštite 
ozonosfere. Tatijana Predojević i Mihajlo Katić, osmaci Isidorine škole pripremili su dve 
zanimljive prezentacije o ugroženosti životne sredine. Program su osvežile muzičke tačke hora 
Isidorine škole koji predvodi profesorka Tatjana Arsić. 

Ovim projektom želili smo da skrenemo pažnju javnosti na potrebu očuvanja ozonskog 
omotača od štetnog delovanja freona iz rashladnih uredjaja, ali i dezodoransa i lakova za kosu. 
Oštećenjem ozona nastaju ozonske rupe koje predstavljaju nesmetan prolaz za UV zračenje koje 
je štetno za naše oči jer izaziva kataraktu i za kožu na kojoj izaziva razne promene od kojih su 
najopasniji melanomi tj. kanceri kože. 

Zato treba da koristimo proizvode sa oznakom „Ozone friendly“ što znači da su to 
proizvodi bez štetnih gasova po ozonski omotal koji je jedini naš prirodni štit od UV zračenja.