U organizaciji tima za zaštitu životne sredine ŠOSO „Mara Mandić“ u 
četvrtak, 29. januara, održana je tribina u pomenutoj školi povodom Svetskog dana 
obrazovanja o zaštiti životne sredine (26. januar). 

Ovom edukativnom dešavanju prisustvovalo je oko 20 učenika viših i nižih razreda, a predavači su bili tim-lideri 
Pokreta gorana i centra volontera Pančevo, Bojana Kalenić i Milena Jovišić. 
U prvom delu tribine govorilo se o načinima zagađenja vodene, vazdušne i 
kopnene životne sredine, ali i o tome kako smanjiti zagađenje i kako se boriti sa 
posledicama dosadašnjeg zagađenja.

U diskusiju na ovu temu bili su uključeni i učenici 
koji su pokazali zavidno znanje iz ličnog iskustva i škole.
Zatim je usledila priča o otpadu i o tome kako građani kao pojedinci mogu da doprinesu smanjenju količine otpada 
koja se odlaže na deponijama kroz selekciju otpada i reciklažu. U demonstraciji 
procesa kompostiranja prisutni učenici su više saznali i o jednom od načina 
upravljanja organskim otpadom. 

Ova aktivnost je bila nastavak uspešne saradnje ŠOSO „Mara Mandić“ i 
Pokreta gorana i centra volontera Pančevo koja traje već godinama unazad.