Dve tim liderke iz Pokreta gorana i centra volontera Pančevo, Bojana Kalenić i Milena
Jovišić, učestvovale su na seminaru „Beyond – rethinking intercultural learning“ koji se
održavao od 28. juna do 3. jula u gradiću Koratu blizu Barija na jugu Italije.
  One su sa predstavnicima iz još 11 evropskih zemalja učestvovale na radionicama posvećenim unapređenju znanja o interkulturalnosti. Treneri su bili Milena Nikolić iz Beograda, Salvi Greco iz Italije i Panayotis Theodoru sa Kipra.
Ovaj seminar se realizuje kroz projekat programa „Erasmus +“ koji je odobrila
Nacionalna agencija Italije u okviru Evropske komisije. To je naredni korak projekta „Daycul“ u čijoj je organizaciji bio Pokret gorana Pančeva od 2013. godine, a koji se održavao i u Pančevu.