Pokret gorana i centar volontera je 16.10.2013. godine potpisao ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine o sufinansiranju projekta„Stekni i primeni znanje“. Projektom nastojimo podići nivo ekološke svesti učenika osnovnih i srednjih škola, da način na koji trošimo energiju ima direktan i indirektan uticaj na životnu sredinu, informišemo ih o mogućnostima korišćenja energije iz obnovljivih izvora, čime doprinosimo zaštiti i unapređenju životne sredine.
Za učenike tehničkih škola u okviru „Goranskog omladinskog kluba“ organizovaće se trening seminari o energiji Sunčevog zračenja, principima fotonaponske konverzije Sunčeve energije u električnu, solarnim sistemima za pripremu sanitarne vode, principima rada solarne ćelije, proračunima solarnih ćelija i kolektora za „Kućnu primenu“.
Po dva predstavnika osnovnih i srednjih škola proći će obuku za vršnjačkog edukatora u oblasti efikasnog korišćenja obnovljivih izvora energije, i svoja stečena znanja prenositi učenicima osnovnih škola u okviru nastave građanskog vaspitanja i nastave tehničkog obrazovanja.