OBAVEŠTENJE

Pokret gorana i centar volontera Pančeva svakog četvrtka u 18 časova, počev od 05.12.2013. u okviru „Goranskog omladinskog kluba-GOK-a“ realizuje radionice, čija je osnovna tema unapređenje saznanja učenika osnovnih i srednjih škola o efikasnom korišćenju energije u domaćinstvima.

Osim teoretskih predavanja, učesnici radionica imaće priliku da se upoznaju sa alternativnim izvorima energije koji se mogu primenjivati u domaćinstvima, elementima i načinom sastavljanja mini solarne elektrane, a sve to kroz praktičan rad i sa primenom realnih elemenata.

Projekat „Stekni i primeni znanje“ sufinansira Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine finansijski podržava .

Prijavite se zainteresovani učesnici!!!!!!!!