POCETNA | EDUKATIVNE AKTIVNOSTI |   UREDJENJE PARKA| MEDIJI O PROJEKTU | EVALUACIJA | FOTOGRAFIJE

Regionalna saradnja Pokreta gorana i centra volontera Pančeva

sa opštinom Karansebeš iz Rumunije

Pokret gorana i centar volontera Pančeva (PGCVP) je u junu mesecu 2011.godine aplicirao sa projektom pod nazivom “Uređenje parkova kao mera za poboljšanje kvaliteta života građana Banata – „Parkovi za budućnost“, na konkursu za prekograničnu saradnju Rumunija-Republika Srbija u okviru IPA programa.

Projekat je 26.3.2012. odobren za finansiranje od strane Evropske Unije, a potpisivanjem ugovora u Temišvaru 04. decembra 2012. godine, projekat je počeo sa realizacijom i trajaće petnaest meseci. Pokret gorana i centar volontera je nosilac projekta, a partnerska organizacija je opštinska uprava Karansebeš u Rumuniji.

Ukupna vrednost projekta je 224154,00 eura, od ukupne sume Pokretu gorana i centru volontera Pančevo odobreno je 117180 eura a partnerskoj organizacija 106974,00 eura. Od toga 85% ili 99603 eura obezbeđuje IPA fond a 15% ili 17555 eura su sopstvena sredstva Pokreta gorana

 

-Opšti cilj projekta: poboljšanje kvaliteta života i razvoja zdrave životne sredine u regionu Banata
Specifčni ciljevi: zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa , obrazovna i kulturna prekogranična saradnja, zaštićena i očuvana životna sredina

 

Aktivnosti projekta:
• Menadžerske aktivnosti
• Logističke aktivnosti
• Izrada studije o parkovima
• Nabavka montažne-demontažne bine
• Nabavka montažno-demontažnog amfiteatra
• Sađenje drveća i žbunja
• Renoviranje parka
• Organizacija događaja (simpozijum, radionica i posete volontera)
• Kupovina opreme za funkcionisanje bine i amfiteatra( ozvučenje, videobim…)
• Instalacija solarnog punjača mobilnih telefona
• Instalacija bežične internet mreže

 

Rezultati projekta:
• Studija o rekultivaciji starih austrijskih parkova
• Montažno-demontaža bina i amfiteatar
• 200 novih sadnica drveća i žbunja
• Renoviran parkovski mobilijar
• 125 učesnika na zajedničkim događajima
• Instaliran solarni punjač za mobilne telefone i internet mreže u Goranskom
parku
• 20 edukovanih stručnjaka za rekonstrukciju austrijskih parkova

PGCVP ovim projektom želi da zaštiti i očuva kulturno nasleđe Goranskog parka u Pančevu što će doprineti zaštiti i očuvanju životne sredine našeg grada i
poboljšati turističku ponudu. Goranski park površine 4,5 ha nalazi se između naseljâ Tesla, Kotež i Mise i u neposrednoj blizini železničke stanice Pančevo varoš.
Park su 70-ih godina prošlog veka podigli tadašnji aktivisti Pokreta gorana Pančeva. Podignut je sa višestrukom namenom (za rekreaciju, sport, odmor, provod i igru dece), međutim zbog dugogodišnjeg neulaganja i siromaštva park je u lošem stanju sa malosavremenih sadržaja.

Izradom studije o stanju Goranskog parka u Pančevu i parka u Karansebešu, dobiće se kompletne slike o trenutnom stanju u kome se ova dva parka nalaze, što će nam služiti za dalji tok aktivnosti na obnovi i rekultivaciji.

Znanja i iskustva iz obnove parka podeliće se zainteresovanim učesnicima simpozijuma i radionica, koji će biti iz srpskog i rumunskog Banata. Ova aktivnost je ujedno podignuta na jedan viši nivo, jer se njome realizuje obrazovna i kulturna prekogranična saradnja sa jednom članicom EU.
U svim aktivnostima projekta učestvovaće i veći broj volontera,koji će zatim svoja iskustva razmeniti kroz uzajamne posete sa volonterima iz Karansebeša.


USVOJEN LOGO PROJEKTA „PARKOVI ZA BUDUĆNOST“

Pokret gorana i centar volontera Pančeva i partnerska organizacija iz Karansebeša usvojili idejno rešenje zajedničkog plakata projekta na engleskom jeziku.

 

ODRŽIVOST POJEKTA
Rezultati kojI su postignuti u okviru projekta su u velikoj meri prepoznati u lokalnoj zajednici kao
veoma održivi. Pored građana, udruženja građana, osnovnih i srednjih škola podršku u
relaizaciji projektnih aktivnosti za vreme i nakon završetka projekta pruža Gradska uprava grada
Pančeva i Javno komunalna preduzeća.

Rezultati postignuti realizacijom projekta prosleđeni su  turističkim organizacijama i udruženjima
građana zainteresovanim za zaštitu kulturne baštine, zaštite životne sredine, zaštitu kulturnog
nasleđa, ekološkim i sportskim udruženjima, kao i privrednim organizacijama i institucijama koje
se bave zaštitom kulturnog nasleđa , zaštitom životne sredine i prostornim planiranjem.

Ceo koncept razvoja i korišćenja parkova je dizajniran na način koji doprinosi kvalitetnijem

životu lokalnih zajednica. Očuvanje i unapređenje parkova za buduće generacije je bio samo
jedan od ciljeva projekta. Izradom amfiteatra i montažno – demontažne bine, kupovinom
ozvučenja i IT opreme  stvorili su se uslovi za organizovanje javnih kulturnih, književnih i
edukativnih događaja i za realizaciju projekata:

-„PROLEĆNI KARNEVAL“– Na Dan zaštite životne sredine, 5. juna, u gradskom parku održan
je jubilarni 15. Prolećni karneval u organizaciji Pokreta gorana i centra volontera Pančevo. Sva
dešavanja su se odvijala na platou ispred Narodnog muzeja Pančevo od 10 do 16 sati. Kroz
druženje i razne aktivnosti promovisane su ekološke vrednosti, potreba za zaštitom životne
sredine i kulturnih vrednosti na teritoriji grada Pančeva.

Još od 10 sati Pančevci su mogli da posete cvetnu pijacu na kojoj je svoje cveće, rasad,
rukotvorine, umetnine i zdrave proizvode izložilo oko 15 rasadničara, udruženja, škola i
pojedinaca iz Pančeva, Zrenjanina, Banatskog Novog Sela, Vladimirovca, Banatskog Brestovca i Dolova.
Na štandu Poljoprivredne škole „Josif Pančić“
učenici su demonstrirali pravljenje cvetnih aranžmana među kojima je bio i Endri Đerfi koji je
osvojio drugo mesto na Evropskom prvenstvu u ovoj plemenitoj veštini.

U podne je na bini ispred Narodnog muzeja održan jednočasovni kulturno-umetnički program
učenika osnovnih škola „Isidora Sekulić“ iz Pančeva i „Dositej Obradović“ iz Omoljice. Isidorci
su spremili bogat muzički program uz pratnju hora, a Omoljičani su se predstavili koreografijom
„Reciklaža“ i kolažom literarnih radova koje su spremali za projekat „Za čistije i zelenije škole u
Ovu tradicionalnu pančevačku manifestaciju su ove godine podržali Grad Pančevo,  JKP
„Zelenilo“, Narodni muzej Pančevo i Dom omladine Pančevo.

„ČUVAMO OZONSKI OMOTAČ-ČUVAMO NAŠE ZDRAVLJE“ -Ovim projektom predviđen je
niz edukativnih događa o  nastanku i značaju ozona, uticaju ljudi na ozonski omotač i pojavu
ozonski rupa, kako da damo doprinos očuvanju ozonosfere i zaštitimo se od uticaja UV
zračenja.

Na edukativno-kreativnoj radionici „Ozonski omotač i mi“, održanoj 29. septembra u
Goranskom parku, učestvovali su učenici završnih godina ETŠ „Paja Marganović“ i članovi
Učeničkog parlamenat iste škole. Uvodno predavanje o potrebi zaštite ozonskog omotača
održala je prof. geografije Branka Marković, koje je ujedno poslužilo kao inspiracija za strip
radionicu na temu „Ozonski omotač i mi“, a koju je vodio strip crtač Zoran Jović – Letač iz
Banatskog Novog Sela.

Urađeno je 15 strip tabli koje će biti prezentovane na predstojećim stručnim
predavanjima po Pančevu i okolnim naseljenim mestima u okviru projekta „Čuvamo ozonski
omotač – čuvamo naše zdravlje“ koji se realizuje u Pokretu gorana i centru volontera Pančevo.
Projekat je podržalo Ministarstvo poloprivrede i zaštite životne sredine – Kancelarija za ozon.
Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, 16. septembar, ove godine je u Pančevu
obeležen u organizaciji Pokreta gorana i centra volontera Pančevo nizom dešavanja u Domu
omladine. Ona su realizovana u okviru projekta „Čuvamo ozonski omotač – čuvamo naše
zdravlje“ koji je podržalo Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine – Kancelarija
za ozon.

U muzičko scenskom programu kao učesnici ili posetioci bili su uključeni učenici Isidorine škole i
učenici završnih godina Ekonomske škole „Paja Marganović“, Poljoprivredne škole „Josif
Pančić“ i Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“.
Osim izvedenog muzičkog programa, oni su govorili o ozonu, oštećenjima i zaštiti ozonskog
omotača kao posledicama ljudskog delovanja. Na stručnom predavanju, koje je usledilo, na
temu „Čuvamo ozonski omotač – čuvamo naše zdravlje“ učestvovali su prof. hemije Vesna
Drobnjak, prof. geografije Branka Marković i dermatolog prim. dr Zoran Nedić.

Oko 20 zainteresovanih srednjoškolaca uzelo je učešće u eko kvizu koji je pripremila i
vodila dipl. biolog Milena Jovišić. Za pokazano izuzetno znanje o ozonskom omotaču
takmičari su proglašeni za eko-čuvare ozonskog omotača, a najbolji bili nagrađeni „Ozone
friendly“ proizvodima čiji je darodavac bila kompanija „Oriflame“.

Za sve vreme trajanja ovih aktivnosti posetioci su mogli da obiđu štandovie
sa „Ozone friendly“ proizvodima gde su deljeni i flajeri na štandu Pokreta gorana Pančevo.

– Projekat „Edukacija edukatora o razvrstavanju čvrstog komunalnog otpada”
Aktivnosti na ovom projektu podrazumevale su održavanje predavanja i radionice za obuku
edukatora i drugih zainteresovanih građana, koje su za temu imali primarnu selekciju otpada,
upravljanje organskim otpadom s akcentom na kompostiranju i upoznavanje stanovništva s
propisima i načinima upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji Pančeva. Predavači na ovom
projektu bili su Jovanka Dakić iz JKP-a „Higijena” i profesorke Vesna Drobnjak i Branka
Marković. Za tu priliku, svako naseljeno mesto dobilo je  deset setova- posuda, odnosno
opreme za primarno razvrstavanje čvrstog komunalnog otpada, tj. kontejnere. Oni su poslužili
za demonstraciju u okviru radionica, a zatim su ostali u naseljenim mestima i bili dodeljeni
školama

– Svrha projekta bila je da građani prošire svoja znanja i potrebe za razvrstavanjem otpada i da
u svakom mestu postoji grupa obučenih ljudi koji mogu svojim sugrađanima dati informacije o
razvrstavanju otpada posle završetka projekta. Upoznati su s propisima iz oblasti upravljanja
otpadom kao ekonomski isplativom delatnošću.