Pokret gorana i centar volontera Pančevo ove jeseni je počeo sa realizacijom projekta 
„Čuvajmo ozon, čuvajmo naše zdravlje“ koji je podržao Sekretarijat za zaštitu životne sredine 
grada Pančeva. U okviru projekta održavaju se radionice, kviz, predavanja o ugroženosti 
ozonskog omotača i štetnosti UV zračenja na zdravlje ljudi. Centralno dešavanje će se 
realizovati kroz muzičko-scenski program sa proglašenjem „eko-čuvara ozonskog omotača“. 
Cilj projkta je razvijanje svesti građana o značaju ozonskog omotača i širenju znanja o 
potrebi i načinima njegove zaštite.