U Pokretu gorana I centru volontera Pančevo započeo je sa realizacijom projekat 
“Edukacija edukatora u naseljenim mestima Grada Pančeva o razvrstavanju čvrstog komunalnog 
otpada”, a koje je odobrilo Ministarstvo energetike. Projektne aktivnosti podrazumevaju 
održavanje predavanja I radionica za obuku edukatora I drugih zainteresovanih građana na temu 
primarne selekcije čvrstog otpada I upravljanje istim na očiglednim sredstvima – setovima 
posuda (kontejnerima) koje posle obuke ostaju u naseljenim mestima. 

Ove aktivnosti će se 
realizovati u saradnji sa JKP “Higijena” u cilju otvaranja gradske deponije. 
U ovu aktivnosti mogu da se uključe nastavnici škola, aktivisti mesnih zajednica, 
pripadnici JKP-a, zemljoradnici, članovu OCD-va I zainteresovani gradjani, naročito oni koji 
žele da se uključe u upravljanje otpadom kao ekonomski isplativom delatnošću.

Prva predavanja I radionice će biti održane u Mesnoj zajednici Omoljica, u sredu 12. 
novembra sa početkom u 17 sati, a zatim u petak 14. novembra, u OŠ “Olga Petrov” u 
Banatskom Brestovcu u 17 sati. O posetama ostalim naseljenim mestima zainteresovani će biti
blagovremeno informisani.