Članovi Pokreta gorana i centra volontera Pančevo počeli su u decembru sa 
postavljanjem hranilica i pojilica za male ptice na zelenim površinama i po osnovnim i 
srednjim školama na teritoriji grada Pančeva. Ova aktivnost se sprovodi u sklopu realizacije 
projekta koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne 
sredine.

Hranilice su u obliku kućica sa providnim zidovima u koje je stavljan po kilogram 
hrane za ptice. Uz svaku kućicu montirana je i pojilica u koju se sipa voda. Učenici osnovnih i 
srednjih škola prisustvovali su montiranju i dobijali upustva za dalje samostalno rukovanje od 
strane članova PGCVP. 

Ideja je da se na ovaj način pomogne malim pticama stanaricama da lakše prezime 
zimu, ali i ostale delove godine jer je uočeno smanjenje njihove brojnosti, posebno u slučaju 
vrabaca koji gube bitku za opstanak u naseljenim mestima sa vranama, svrakama i 
golubovima.