U okviru projekta „Ambijentalna nastava- želim da saznam“ realizovana je poseta neolitskom naselju u
Starčevu koja je izazvala veliko interesovanje kod učesnika.  Nakon kratkog predaha u prostorijama MZ
Starčevo, gde su učenici uvedeni u tematiku, Miodrag Mladenović, direktor Zavoda za zaštitu spomenika
kulture, održao je interesantno predavanje prilagođeno uzrastu učenika. Školarci su nakon slušanja
o istoriji pokušali i da zakorače u nju ulascima u neolitske kuće, pomoćne objekte, upoznavanjem sa
životom neolitskih zajednica.