Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je 15. oktobra održao sastanak u Pančevu na kojem je prisustvorvao i PGCVP i tako završio prvi krug razgovora, planiranih za ovu godinu, sa predstavnicima kancelarija za mlade, udruženja mladih i udruženja za mlade sa teritorije AP Vojvodine .

PGCVP je imao priliku da na sastanku predstavi svoj rad pred ostalim udruženjima kao i predstavnicima ombdusmana i na taj način ostvari moguću saradnju u budućnosti sa ostalim uduženjima.