Članovi Pokreta gorana i centra volontera Pančevo i ove godine planiraju da postave hranilice i pojilice za ptice na zelenim površinama i po dvorištima osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Pančeva.
U pitanju je projekat “Ptice naši sugrađani” koji je počeo u julu, zahvaljujući podršci Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Pančeva. Projekat će trajati do kraja godine i odvijaće se u dve faze.
U prvoj fazi volonteri osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta učiće o tome kako se pravilno održavaju i postavljaju hranilice i pojilice. Volonteri će takođe sprovesti anketu među građanima o pticama kako bi ispitali javno mnjenje o značaju ptica i održivosti biodiverziteta u našem gradu, kao i o značaju lanca ishrane.
Rezultati ankete će dati podatke o tome koliko su građani svesni problema nestajanja malih ptica, uticaja na lanac ishrane i gubljenje ravnoteže biodiverziteta. Rezultati će biti od važnosti i za održivost projekta i pomoći članovima Pokreta gorana i centra volontera oko odluke da li je potrebno i dalje postavljati pojilice i hranilice.
U drugoj fazi projekta, hranilice u obliku kućica sa providnim zidovima u koje će biti stavljan po kilogram hrane za ptice, biće postavljene po pančevačkim parkovima i školskim dvorištima. Uz svaku kućicu biće montirana i pojilica u koju se sipa voda.