PEACE 

Pokret gorana i centar volontera Pančeva je u periodu od 30.04. do 08.05. 2014. godine realizovao  trening/seminar pod nazivom „Promoting European Active Citizenship in Europe – PEACE“ u okviru programa „Youth in Action“ („Mladi u akciji“) koji sprovodi agencija EACEA Evropske komisije u Briselu. 

Ovim projektom se u Pančevu sprovodilo  istraživanje vrednosti, značaja i podsticaja mladih za učešćem u lokalnim i međunarodnim programima i projektima. Učesnici trening/seminara su bili iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Albanije, Kipra, Italije, Letonije, Makedonije i Srbije delegirani od strane organizacija iz pomenutih zemalja sa kojima je Pokret gorana uspostavio saradnju.

 Cilj projekta je bio da se na sedmodnevnom treningu više sazna o socijalnim pravima, stimuliše debata o preprekama koje sprečavaju ljude da u potpunosti koriste svoja prava i da budu ohrabreni da učestvuju u evropskoj politici za mlade. Sa učesnicima su radili edukatori iz Srbije, Italije i sa Kipra, a trening se realizovao u prostorijama Doma omladine Pančevo .