Pokret gorana i centar volontera Pančevo sa Udruženjem ribolovaca i nautičara 
„Tamiš“ učestvovao je u akciji čišćenja tamiškog keja u subotu, 24. oktobra. Otpad je 
sakupljan sa obale tj. gornjeg i donjeg šetališta i sa same reke Tamiš sa čamaca ribolovaca. 
Tom prilikom čišćen je potez od mosta sa starog puta ka Beogradu do Brodoremonta. U akciji 
je učestvovalo oko 20 volontera Pokreta gorana Pančevo i isto toliko ribolovaca koji su dobili 
kese, rukavice, majice i osveženje.