Od 7. do 13. jula Pokret gorana i centar volontera Pančevo organiyovao je Letnju školu biologije, ekolofije i biogeografija na Divčibarama. U ovom programu učestvovalo je 23-roje učenika iz četiri osnovne škole sa teritorije grda Pančeva. Osim svakodnevnih radionica u Dečjem odmaralištu Pančevo i u prirodi, polaznici su išli u redovne šetnje i na sportske aktivnosti.
Program radionica je osmislila i vodila Milena Jovišić, prof. biologije.