Покрет горана и центар волонтера Панчево је у недељу, 22 . априла, обележио Дан планете у Горанском парку с циљем да да свој допринос подизању свести о потреби очувања зивотне средине.

Том приликом око 30 чланова Горанског омладинског клуба са ученицима ОШ “Исидора Секулић“ учествовало је у низу активности под називом “Играј за планету”. Док су малађи горани учествовали у потрази за скривеним сликама животиња и тиме се упознавали са њиховим природним стаништима које људи не смеју да угрожавају, старији су у оквиру спортског дела играли неке помало заборављене игре као што су прескакање ластиша и вијаче, добацивање лоптом, између две ватре и фризби промовишићи тако здравији начин зивота.