Pokret gorana i centar volontera Pančevo učestvovao je u obeležavanju Međunarodnog
dana mladih koji se održavao na tamiškom keju pod koordinacijom Kancelarije za mlade
grada Pančeva i Doma omladine Pančevo.
Tom prilikom promovisane su dosadašnje, ali predstojeće goranske aktivnosti na
odobrenim projektima.