Међународни волонтерски кампови представљају краткорочне волонтерске програме који укључуји тим волонтера из различитих земаља…