Pokret gorana i centar volontera Pančevo

organizuje ZIMSKI KAMP-SEMINAR,

NA TARI od 24.12. do 30.12.2013

„ Stazama botaničra -Rad i delo Josifa Pančića“

Cilj ovog kampa je zaštita biodiverziteta i savladavanje osnovnih metoda botaničkih istraživanja. Teme koje će se obrađivati tokom seminara su: Naučni rad u biologiji, značaj botaniziranja i njegova uloga u ekologiji, uticaj abiotičkih faktora na formiranje biocenoze, pripreme za rad na terenu, metode sakupljanja, determinacije, prepariranja i deponovanja biljnog materijala, predavanja na teme iz oblasti hortikulture i pejzažno uređenja prostora.

Kamp je namenjen osnovcima sa područja Grada Pančeva koji vole biologiju i naučna istraživanja.

Program kampa:
† boravak u prirodi (šetnje, skijanje, sankanje)
† edukativne ekološke radionice – za mlađu grupu
† radionice za obuku mladih lidera- za stariju grupu

Program realizuju dugogodišnji stručni saradnici Pokreta gorana -biolozi, ekolozi, geografi i psiholozi.

Za sve informacije i prijavu pozovite 333-201; 334-667 ili dođite lično u prostorije Pokreta gorana i centar volontera Pančevo, Svetog Save 10.