У периоду од 29.06. до 07.07. 2011. одржана је четврта “Летња школа“ на

Дивчибарама за чланове Покрета горана и центра волонтера Панчево, који су показали у

протеклој школској години интересовање за заштитом и унапређењем животне средине у

различитим еко-системима.

Основна тема школе је развој еколошке свести код младих и њихова едукација

о заштити и унапређењу животне средине кроз радионице и теренску наставу. Осим заштите

животне средине, веома важна тема школе је био и волонтеризам. На Дивчибарима су

активисти унапредили своја знања из различитих научних области. Учесници су усавршили и

методе које доприносе развоју квалитетнијег и солидарнијег друштва.

 

Учесници школе су били смештени у објекту „Панчевачког“ одмаралишта, где су

им били обезбеђени сви неопходни услови за пријатан боравак у незагађеној природи, за

стицање нових сазнања у области екологије, волонтеризма, географије и културе….

 

У летњој школи је учествовало укупно двадесет три ученика основних школа из

Панчева.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СЛИКЕ