Pokret gorana i centar volontera Pančevo organizovao je letnju školu na Divčibarama od 11. do 18. jula,

koju je pohadjalo 24-tvoro osnovaca sa teritorije grada Pančeva.

Predviđeni program obuhvatao je ekološke i kreativne radionice o reciklaži, lekovitom bilju, energetskoj efikasnosti,

obnovljivim izvorima energije I racionalnom koišćenju energije.

Pored toga učesnici su imali priliku da kroz šetnje i sportske aktivnosti borave na svežem planinskom vazduhu i

upoznaju prirodne lepote Maljena.