U pokretu gorana i centru volontera Pančevo je u maju mesecu počeo rad na
novom projektu pod nazivom „Imamo plan“, koji se realizuje po pančevačkim osnovnim
i srednjim školama. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekrfetarijata za
obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice www.puma.vojvodina.gov.rs i
preduzeća „Solarni sistemi“ iz Atenica www.solarnisistemi.rs .
  Projekat „Imamo plan“ za cilj ima osnaživanje sposobnosti profesora na
kreativno uključivanje tema o energetskoj efikasnosti i štednji energije kroz nastavne i
vannastavne aktivnost, edukaciju dece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta o
obnovljivim izvorima energije i uštedi energije, primenom inovativnih pristupa nastavi i
korišćenjem energije iz obnovljivih izvora.
Projektom se realizaciju teoretska predavanja i prektične radionice za pomenute
ciljne grupe. Stečena teoretska znanja učesnici primenjuju na praktičnim radionicama, na
kojima izrađuju mini solarne elektrane koja će služiti u edukativne svrhe i kao solarni
punjači mobilnih telefona.