Pokret gorana i centar volontera iz Pančeva i Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora južnobanatskog upravnog okruga su završili prvu fazu mobilizacije zainteresovanih strana za učešće u projektu „Eko Tamiš-novi turistički proizvod“. 

U direktnim razgovorima sa predstavnicima lokalnih samouprava i turističkih organizacija Pančeva, Zrenjanina, Kovačice, Opova, Botoša i Sečnja članovi projektnog tima su prezentovali osnovne informacije o projektu i mogućnosti saradnje na realizaciji projektnih aktivnosti. Opšta je ocena da projekat ima veliki značaj za razvoj turizma na području koje je obuhvaćeno projektom i da uključivanje svih zainteresovanih strana može doneti najbolje rezultate.