U ŠOSO „Mara Mandić“ u utorak, 26. januara, obeležen je Dan obrazovanja o zaštiti 
životne sredine kroz saradnju sa Pokretom gorana i centrom volontera Pančeva (PGCVP). Za tu priliku tim lideri PGCVP-a su održali ekološku tribinu za učenike nižih i viših razreda ove škole i njihove profesore. To je nastavak uspešne saradnje Pokreta gorana Pančevo sa ovom pančevačkom školom što predstavlja i nastavak rada na polju inkluzivnog obrazovanja.

U uvodnom delu prisutni su upoznati sa aktivnostima Pokreta gorana Pančevo. Kroz
prezentaciju Sandre Konevski, tim liderke PGCVP-a, predstavljeni su kampovi, eko-škole i projektne aktivnosti koje se realizuju tokom cele godine.

U nastavku je usledilo predavanje i razgovor sa učenicima na temu zaštite ozonskog
omotača, a koji je vodila Milena Jovišić, tim liderka PGCVP-a. Govorilo se o značaju
ozonskog omotača kao prirodnog štita od UV zračenja, njegovom uništavanju i zaštiti, kao i štetnom delovanju UV zračenja na živi svet i zdravlje ljudi.