Пошумљавање је урађено 10.12.2009. Укупно је посађено 1870 садница…