Projekat “Eko Tamiš – novi turistički proizvod” je počeo 14. juna i trajaće narednih 18 meseci.  Na projektu sarađuju četiri partnera, od kojih je Pokret gorana i centar volontera nosilac projekta, Privredna komora u Pančevu je partner u Srbiji, dok su u Rumuniji partneri dve organizacije civilnog društva iz Temišvara.  Pokret gorana i centar volontera sa jednom od dve organizacije iz Rumunije ima projektni zadatak da postavlja mobilijar i osposobljava prostore pored Tamiša za posmatranje ptica, za obeležavanje biciklističkih staza, za postavljanje mobilijara na prostorima koji mogu biti plaže ili prostori za odmaranje, celim tokom Tamiša od Pančeva do Temišvara. Druga dva partnera imaju zadatak da organizuju radionice, seminare i okrugle stolove kako bi što više građana edukovali o značaju vodenih površina, pre svega Tamiša, o biljnom i životinjskom svetu reke Tamiš i njegovom očuvanju.   Finansijer je Evropska unija kroz IPA program Srbija- Rumunija, EU daje 85% vrednosti projekta za Rumuniju i 85% vrednosti projekta za Srbiju, a po 15% Republika Srbija i Rumunija.  

                                                                                                                                                                                                              Partneri na projektu: