Циљ еколошке радионице је развијање свести код младих која је основана ѕа чување и унапређивање животне средине…