„DayCul Training„

Pokret gorana i centar volontera Pančeva će od 8. do 15. aprila 2013. Godine u Pančevu relizovati trening o kulturnoj raznolikosti i interkulturnom učenju, pod nazivom „DayCul Training„. Ovaj projekat se finansira kroz Evropski program „Mladi u akciji“.

Trening će se realizovati u prostorijama Doma omladine, a učesnici iz Srbije, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Kipra, Italije, Rumunije i Hrvatske biće smešteni u novootvorenom „Famili Garden.hotelu„, koji se nalazi u Goranskom parku. 

Grad Pančevo kao multietnička i multikulturalna sredina, u kojoj postoji raznolikost nasleđenih kulturnih praksi i različitih kulturnih vrednosti veoma je pogodno okruženje za mlade, u smislu kulturne raznolikosti i interkulturnog učenja.

Iz tog razloga se javila potreba za realizacijom ovog projekta, i da se na ovaj način promovišu i razvijaju vrednosti kod mladih kao što su tolerancija, prihvatanje različitosti i poštovanja ljudskih prava.

Cilj treninga je razvoj interkulturalnih kompetencija mladih i obuka da postanu lideri u organizovanju međunarodnih omladinskih projekata koji se odnose na istraživanje kulturne raznolikosti, sprovođenje programa za prevazilaženje predrasuda i stereotipa i podsticanje poštovanja kulturne različitosti.

Trening ima fokus na stereotipe, predrasude, diskriminaciju i sve moguće oblike isključivosti. Učesnici će postati svesni ovih ograničenja i aktivni multiplikatori evropskih vrednosti u lokalnoj zajednici.

Učesnici treninga će osam dana živeti i raditi zajedno i učiti jedni od drugih i na taj način ojačati ideju da su svi građani Evropske zajednice – drugačiji, ali ipak svi jednaki.