Pokret Gorana i centar Volontera Pančeva realizuje projekat „Ambijentalna nastava- želim da saznam“
koji finansira Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Projekat je
koncipiran tako da pažnju sa pitanja šta učimo pomeri na pitanje kako i zašto učimo.

Osnovni cilj projekta „Ambijentalna nastava- želim da saznam“ je razvoj neformalnog obrazovanja sa
posebnim osvrtom na sadržaje iz istorije, ekologije, umetnosti i kulture. Planirano je da učenici osnovne
škole, učesnici projekta, obiđu atraktivne lokacije u Vojvodini i o sadržajima uče upravo u ambijentu koji
je pogodan za to (na određenom lokalitetu, u bašti, voćnjaku ili muzeju).
Kroz realizaciju zadataka učenici će moći da razviju svoju kreativnost i upotrebe sadržaje koje su naučili.
Sam vizuelni efekat i doživljaj izučavane teme na mestu koje je najpogodnije za to podstiču razmišljanje
kod učenika, timski rad i lakše pamćenje. Učenik će povezati temu sa lokalitetom, a ono što vidi znatno
će olakšavati razumevanje.

Planirana je poseta Neolitskom naselju u Starčevu, poseta muzeju, odlazak u Viminacijum i poseta
mamut parka, odlazak u rasadnik i odlazak na postavku zavičajne zbirke gde će učesnike čekati
interesantne radionice vezane za poštanske marke i stari novac različitih zemalja.
Planirano je da se nakon realizovanih aktivnosti učenici bolje upoznaju sa značajnim lokacijama koje su u
neposrednoj blizini Pančeva, ali i da se kod njih poveća interesovanje za neformalno obrazovanje na ovaj
inovativan način.