22. децембар 2010.– Пола века успешног рада Покрет горана и центра волонтера Панчева
обележено је свечаним уручењем признања колективима и појединцима заслужним за подршку,
сарадњу у раду и допринос квалитета рада ове еколошке организације.