Летња школа на Дивчибарама је активност коју Покрет горана и Центар волонтера Панчево организује већ три године заредом за своје чланове који су показали заинтересованост за овакав вид едукације и дружења. У овој години школа је реализована у периоду од 9.7. – 18.7.

Основна тема школе је развој еколошке свести код младих и њихова едукација о заштити и унапређењу животне средине кроз предавања и теренску наставу. Осим заштите животне средине, веома важна тема школе је био и волонтеризам као активност која доприноси развоју квалитетнијег исолидарнијег друштва.
У летњој школи је учествовало укупно двадесеторо деце, ученици основних школа из Панчева и Новог Сада. Учесници школе су били смештени у Панчевачком одмаралишту, где су им били обезбеђени услови за пријатан боравак у природи и незагађеној околини.

Активности

На првом састанку учесници су се представљали и испричали нешто о себи како би се лакше упознали. Такође, представљен им је укратко план и активности летње школе за 10 дана коју ће похађати. Сваког дана је реализована теренска настава, која је поред рекреације имала улогу и у проналажењу гљива и биљака карактеристичних за овај предео.

Током шетње учило се и о ознакама које се налазе на планинарским стазама, као и оријентација у простору. Шетње су организоване пешачким стазама којима се долази до познатих врхова на планини Маљен као што су: Велика плећ (1036 м) са којег се могу видети Равна Гора, Сувобор, Каблар и Овчар, затим Црни врх (1096 м) и Љути крш (962 м). Стаза која води до Љутог крша налази се у строгом резервату природе Црна река која је Друге категорије заштите на шта је учесницима скренута пажња. У току шетње пролазило се поред извора питке воде Жујан око којег се развија карактеристично влажно станиште, тресетиште. Једно од карактеристичнних локалних споменика које смо обишли је тзв. Дрво љубави, дрво необичне морфологије за које је везана легенда о љубави двоје младих.

Предавања и радионице су била организована сваког дана. Прво предавање је било представљање организације Покрет горана, година оснивања, колико организација постоји, сарадња која се остварује између њих и признања која су добила. Учесници су могли да чују и нешто више о активностима, кампањама и камповима које спроводе и реализују чланови Покрета горана Панчево. Затим су учесници размењивали искуства са кампова које реализују Покрет горана Панчева и Новог Сада. Радионице су биле едукативног карактера из различитих области везаних за циљ летње школе, а наравно организоване су и друштвене и креативне радионице. доприноси развоју стабилног друштва, развија солидарност и толеранцију у заједници, мења ставове људи према грађанском ангажовању; волонтерски рад је неплаћена, свесна, добровољна делатност чији је циљ добробит других људи и заједнице; волонтер може бити свако ко свесно, самостално и по сопственом избору одлучи да допринесе развоју и добробити заједнице.

Опстанак у природи – учесницима је предавано о основама оријентације у простору на основу неких природних и културних обележја и сигнализације у случају; учене су и основне планинарске ознаке које се могу наћи на пешачким стазама, а које дају потребене информације о њима.

Угрожавајући фактори и угрожене врсте животиња – циљ радионице је упознавање са основним угрожавајућим факторима биодиверзитета у различитим животним стаништима као и могућим решењима овог проблема; учесници су били подељени у групе са задатком да представе по једну угрожену врсту која им је дата од стране реализатора радионице и издвоје главне угрожавајуће факторе.

Природно-географске карактеристике Дивчибара и Маљена – циљ радионице је шире упознавање учесника са местом где се одржава летња школа, са геоморфолошке основе;

Креативне радонице
„Богати и сиромашни” – циљ радионице је подстицање тимског рада учесника и креативности како би пропутовали светом до одређеног одредишта у зависности ком тиму припадају.
„Причам ти причу” – Спортске активности су се спроводиле свакодневно на оближњем спортском терену. Учесници су се упознавали са основним правилима кошарке, фудбала и одбојке.
На самом крају летње школе организован је квиз знања где су учесници могли да тестирају своје знање и сазнања која су стекла на Дивчибарама. Резлултати квиза су веродостојни показатељ успешности школе, као и ангажованости и посећености учесника.