Еколошко едукативни традиционални програм ¨ ПРОЛЕЋНИ КАРНЕВАЛ „2010

« Пролећни карневал » у Панчеву је манифестација друштвеног карактера. Има за циљ промовисање позитивних ставова према природи, здравом животу, развијању љубави и позитивном односу према Панчеву као месту живљења, развоју комуникације међу младима, као и унапређењу животне средине уопште.

Еко-еду карактер – Путем ове манифестације се развија свест о потребама младих за здравим начином живота како на нивоу јединке, тако и на нивоу друштвене заједнице и окружења. Манифестација је као метод погодна јер користећи ненасилне форме учења и праћена позитивним емоцијама, олакшава усвајање сазнајних садржаја, подстиче интересовање за те садржаје и развија иницијативу и креативност.

Културни карактер- Манифестација развија специфичне културне обрасце понашања, јер промоцијом одређеног облика понашања, начином одевања, комуникације, спортским активностима , каналише понашање и енергетски потенцијал .

Друштвени карактер- Путем пријатних активности успостављају се контакти између младих, развија се идеја о заједништву и појачава социјална кохезија. На тај начин се може створити основа за формирање конструктивних језгара младих који ће наставити да раде за добробит заједнице и окружења у коме живимо.

«Пролећни карневал» је манифестација која окупља децу Панчева, предшколског и школског узраста да литерарним, ликовним, драмским и музичким активностима са еколошким темама обележе почетак пролећа у свом граду. Манифестација би се одржала у градском парку. Дан одржавања овог скупа је 22.04.2010. У времену од 10х до 15х уз погодне временске услове. У исто време ће се паралелно одржавати „Цветна пијаца“ и изложба уметничких слика. Овогодишњи карневал има за циљ и обележавање горанског јубилеја 50.година постојања и рада.